Håndtering af farligt affald og gods behøver ikke at være farligt

EnviroSupport er en miljøvirksomhed, som kan løse en bred vifte af miljøopgaver.

Den primære beskæftigelse ligger dog inden for områderne farligt affald og farligt gods. SIKKERHEDSRÅDGIVNING OG FARLIGT GODS

EnviroSupport tilbyder sikkerhedsrådgivning i forbindelse med håndtering af farligt gods ad landevej. 

I henhold til ADR-konventionen skal virksomheder der modtager, klassificerer, emballerer, mærker eller afsender farligt gods, som udgangspunkt have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet.

Reglerne om sikkerhedsrådgiver er beskrevet i bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999.

EnviroSupport har specialiseret sig i virksomheder der har kombinationen af farligt affald og farligt gods.


KURSER

EnviroSupport tilbyder virksomhedstilpassede kurser i:

• Farligt gods (ADR kap. 1.3)

• Farligt affald

• Kombination af farligt gods, farligt affald


FARLIGT AFFALD

EnviroSupport tilbyder assistance i forbindelse med løsninger til behandling af farligt affald. 

EnviroSupport tilbyder ligeledes at løse oprydningsopgaver i forbindelse med kemikalieskure og affaldsrum, som trænger til oprydning, eller flytning af kemikalier i forbindelse med virksomhedsflytning. Affald og kemikalier bliver pakket, mærket og håndteret, så det lever op til gældende affalds- og transportregler.


JORDFORURENING

EnviroSupport tilbyder assistance i forbindelse med jordforureningssager. Når jord i såkaldte områdeklassificerede eller kortlagte arealer skal flyttes, er der regler som skal overholdes, eksempelvis skal det sikres, at der udtages prøver til analyse når jorden skal flyttes. Derudover skal jordflytningen anmeldes til kommunen.  EnviroSupport tilbyder også at udtage jordprøver i forbindelse med opgravning af olietanke, som ønskes fjernet eller i forbindelse med oprensning af oliespild eller lign.


ANDRE OPGAVER

EnviroSupport udfører ligeledes  andre opgaver inden for miljøområdet. Det kan eksempelvis være:

• Salg af faresedler og emballager.

• Transportløsninger til affald

• Miljøgodkendelser

• Miljøledelse

• Arbejdsmiljørelaterede opgaver som udtagning af spildevandsprøver efter følgende metoder: Flowproportional, tidsproportional eller stikprøve.

EnviroSupport

V. Bent Friis Petersen

Risbjergvej 22

4291 Ruds Vedby

E-mail: bfp@envirosupport.dk

www.envirosupport.dk

Tlf.: +45 27898507